เมื่อเข้าสู่ระบบที่ hiso88 เรียบร้อยแล้วให้กด “ถอนเงิน”

ให้กรอกจำนวนที่จะถอน แล้วกดปุ่ม “ยืนยันการแจ้งถอน”

เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อย