เปลี่ยนรหัสผ่านโดยให้เข้าสู่รหัสผ่านด้วยรหัสผ่านเดิมให้เรียบร้อย แล้วคลิ๊ก “ตั้งค่าบัญชี”

ให้กรอก รหัสผ่านเดิม และกรอกรหัสผ่านใหม่ลงไป 2 ครั้ง

แล้วกดปุ่ม “เปลี่ยนรหัสผ่าน”